Kdo jsmeObčanské sdružení Water RESCUE Liberec vzniklo 11. července 2011 zápisem u Ministerstva vnitra ČR a od 13. ledna 2012 je zařazeno jako ostatní složka Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje.

Jsme sdružení kamarádů, profesionálních i dobrovolných záchranářů, potápěčů a lezců, kteří jsou připraveni pomáhat... Máme rádi výšku i hloubku...

Naší prioritou je pomáhat druhým tam, kde to je třeba, bez ohledu na čas, roční období nebo své rozpoložení...

Disponujeme technickým záchranným vozidlem VW Transporter 4x4 se záchranářskou zástavbou včetně AED, ambuvaků, zdravotnického vybavení a materiálu pro poskytování první pomoci jako jsou například vakuové matrace či scoopram. Dále pak potápěčským vybavením - rebreathery, otevřenými dýchacími okruhy, lezeckým materiálem pro záchranné činnosti ve výškách a nad volnou hloubkou a dalším nezbytným vybavením pro záchranářské práce jako jsou záchranné plovací vesty, lezecké celopostroje, speciální páteřní deskou pro záchranné činnosti na vodě Ferno Aquabord... Mezi naše členy patří instruktor potápění, školitelky záchranářství s odborným vysokoškolským vzděláním...

Zajišťujeme sportovní a společenské akce, akce na vodních tocích či vodních plochách zdravotnickým dozorem. Účastníme se celé řady ukázkových, předváděcích či osvětových akcí, Dětských dnů a dalších. Spolupracujeme s Leteckou záchrannou službou Libereckého kraje při výcvicích v oblasti vodních ploch a toků...

Jsme smluvním partnerem Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje pro záchranné činnosti v krizových situacích.
Water RESCUE
Liberec
© 2012 Water RESCUE | neveřejná diskuse