Naše činnost


 • Zdravotnické asistence v Liberci, Libereckém kraji i v jiných místech České republiky při sportovních soutěžích, kulturních akcích či akcích s větším počtem osob, dle požadavků zadavatele s možností kombinace záchranářů se záchranným vozidlem, vodních záchranářů a potápěčů.
 • Kácení stromů, včetně rizikového.
 • Pronájem technického záchranného vozidla s posádkou.
 • Záchranné a pátrací činnosti na tocích a na vodní hladině.
 • Záchranné a pátrací činnosti pod vodní hladinou, pod zamrzlou vodní hladinou či v uzavřených prostorách – jeskyně, štoly, apod., bez přímého přístupu k vodní hladině.
 • Činnosti související s vyzvednutím utonulých osob. Vyzvednutí břemen z vodní hladiny či z pod vodní hladiny až do hmotnosti 4000 kg, za využití zvedacích vzduchových vaků.
 • Součinnost s Leteckou zdravotnickou záchrannou službou LK za využití vrtulníku v oblasti vodních ploch a toků.
 • Činnosti při pátrání v těžko přístupném terénu s nutností využití slaňovací či jiné lezecké techniky.
 • Záchranné a pátrací činnosti při hromadných neštěstích či živelných pohromách. Podpůrné činnosti IZS při hromadných neštěstích či živelných pohromách, zejména přímou činností členů sdružení, poskytnutím technického záchranného vozidla s posádkou (přeprava vyproštěných osob na shromaždiště, výpomoc při přepravě raněných dle požadavků ZZS apod.).
 • Součinnostní cvičení IZS LK.
 • Osvětová a přednášková činnost pro záchranné činnosti na vodě a pod vodou.
Water RESCUE
Liberec
© 2012 Water RESCUE | neveřejná diskuse